Schedule -- Season 55
Date/Time Away team Status Home team
10/09/2021 11:30:00 dmf.bg Primorsko
10/12/2021 11:30:00 4 Dodor Utd 8 dmf.bg
10/13/2021 06:30:00 13712 dmf.bg 13451 rawdogs BBM
10/14/2021 11:30:00 Mrazim Bavni 79 dmf.bg C
10/16/2021 11:30:00 8 dmf.bg 6 BARCA-78
10/19/2021 11:30:00 1 rendeta 8 dmf.bg TV
10/20/2021 11:35:00 13741 dmf.bg 12393 Bucharest Green BBM
10/21/2021 11:30:00 Yambol Heat 79 dmf.bg C
10/23/2021 11:30:00 6 SLAVIA1913 8 dmf.bg
10/26/2021 11:30:00 8 dmf.bg 7 Lokomotiv2020
10/27/2021 06:00:00 13806 dmf.bg BlueYe BBM
10/28/2021 11:30:00 80 dmf.bg 67 Lokomotiv2020 C
10/30/2021 11:30:00 4 #MY7H 8 dmf.bg
11/02/2021 11:30:00 2 Tupa-Lupa 8 dmf.bg
11/03/2021 11:30:00 12882 KumaKizu 13830 dmf.bg BBM
11/06/2021 11:30:00 8 dmf.bg 8 Chelsea02
11/09/2021 11:30:00 7 Kapan za marsianci 8 dmf.bg
11/13/2021 11:30:00 8 dmf.bg 6 BC Kargon
11/16/2021 11:30:00 4 D-r Krastev 8 dmf.bg
11/20/2021 11:30:00 8 dmf.bg 1 bobby bulls
11/24/2021 11:30:00 Big 8 Great 8
11/27/2021 11:30:00 3 Buldozerchetata 8 dmf.bg TV
11/30/2021 11:30:00 8 dmf.bg 5 L.A. Sofia
12/04/2021 11:30:00 2 Primorsko 8 dmf.bg
12/07/2021 11:30:00 8 dmf.bg 3 Dodor Utd
12/11/2021 11:30:00 7 BARCA-78 8 dmf.bg
12/14/2021 11:30:00 8 dmf.bg 1 rendeta
12/18/2021 11:30:00 8 dmf.bg 5 SLAVIA1913
12/21/2021 11:30:00 6 Lokomotiv2020 8 dmf.bg
12/25/2021 11:30:00 8 dmf.bg 4 #MY7H TV
C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement