Schedule -- Season 62
Date/Time Away team Status Home team
08/24/2023 12:00:00 12354 TechnoBlades 10283 BATA 53 SC
08/26/2023 12:00:00 Varvari BATA 53 TV
08/29/2023 12:00:00 2 BATA 53 5 Vučijaci
08/30/2023 14:00:00 10275 BATA 53 Young Dragons Taunton BBM
08/31/2023 12:00:00 KK Radnicki Nis 211 BATA 53 C
09/02/2023 12:00:00 6 FFOAT 2 BATA 53
09/05/2023 12:00:00 2 BATA 53 4 Gradjevinac
09/06/2023 11:00:00 10157 BATA 53 7287 Adalet Tanrısı BBM
09/07/2023 12:00:00 KK Takovo 210 BATA 53 C
09/09/2023 12:00:00 4 BATA 53 2 KK Konjarnik
09/12/2023 12:00:00 6 B.C. Brle 4 BATA 53
09/13/2023 11:55:00 10395 BATA 53 9521 Geeno FC BBM
09/14/2023 12:00:00 snejkersi 216 BATA 53 C
09/16/2023 12:00:00 4 BATA 53 1 Kosarkaski Klub Apatin
09/19/2023 12:00:00 4 BATA 53 1 Kompozitori
09/20/2023 10:30:00 10303 BATA 53 7747 BC KÄRSTNAK BBM
09/21/2023 12:00:00 218 Kk Gogi 216 BATA 53 C
09/23/2023 12:00:00 5 Shqiponjat 6 BATA 53 TV
09/26/2023 12:00:00 6 BATA 53 8 KK Panteri Vranje
09/27/2023 12:00:00 10360 BC_LosZubros 10354 BATA 53 BBM
09/28/2023 12:00:00 4 Predragon 217 BATA 53 C
09/30/2023 12:00:00 7 KK LAZAREVAC 6 BATA 53
10/03/2023 12:00:00 6 BATA 53 6 Z Moon 11080
10/04/2023 12:00:00 11134 Lajeado Giants 10411 BATA 53 BBM
10/07/2023 12:00:00 4 K.K. Kent 6 BATA 53
10/11/2023 12:00:00 Big 8 Great 8
10/14/2023 12:00:00 6 BATA 53 3 WindFukeri
10/17/2023 12:00:00 2 Buksna Team 6 BATA 53
10/21/2023 12:00:00 6 BATA 53 7 Varvari TV
10/24/2023 12:00:00 4 Vučijaci 6 BATA 53
10/28/2023 12:00:00 6 BATA 53 8 FFOAT
10/31/2023 12:00:00 3 Gradjevinac 6 BATA 53
11/04/2023 12:00:00 2 KK Konjarnik 6 BATA 53
11/07/2023 12:00:00 6 BATA 53 5 B.C. Brle
11/11/2023 12:00:00 1 Kosarkaski Klub Apatin 6 BATA 53
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement