Schedule -- Season 55
Date/Time Away team Status Home team
10/09/2021 11:30:00 ionikara3 AEK BC 2007
10/12/2021 11:30:00 2 AEK BC 2007 1 larisa york TV
10/13/2021 11:30:00 7360 BC Helanas 7757 AEK BC 2007 BBM
10/14/2021 11:30:00 lio3001 354 AEK BC 2007 C
10/16/2021 11:30:00 4 Amfiali B.C 7 AEK BC 2007
10/19/2021 11:30:00 3 AEK BC 2007 6 Variá Rendezvous
10/20/2021 10:30:00 8163 AEK BC 2007 7622 Alliku Pallurid BBM
10/21/2021 11:30:00 Kanália Sweets 380 AEK BC 2007 C
10/23/2021 11:30:00 5 Sionoikizmós Khávari Moun 2 AEK BC 2007
10/26/2021 11:30:00 2 AEK BC 2007 4 3BB
10/27/2021 12:00:00 AEK BC 2007 8643 Svinjčeki BBM
10/28/2021 11:30:00 panathinaikos 13 399 AEK BC 2007 C
10/30/2021 11:30:00 7 ARIS_SALONICA 2 AEK BC 2007
11/02/2021 11:30:00 2 AEK BC 2007 6 Apeiranthos B.C.
11/03/2021 10:30:00 AEK BC 2007 9213 Laagri Grizz BBM
11/06/2021 11:30:00 5 Imathiakos BC 4 AEK BC 2007
11/09/2021 11:30:00 3 AEK BC 2007 4 ΚΑΕ Πηγασος
11/10/2021 10:00:00 AEK BC 2007 10022 BC Red Black Trains BBM
11/13/2021 11:30:00 7 Korakokhórion Yell 6 AEK BC 2007
11/16/2021 11:30:00 7 AEK BC 2007 8 Magmatic
11/17/2021 12:35:00 AEK BC 2007 7664 Stal Nysa BBM
11/20/2021 11:30:00 1 Gatakia B.C 7 AEK BC 2007 TV
11/24/2021 11:30:00 11375 Les Gaulois AEK BC 2007 BBM
11/24/2021 11:30:00 Great 8 Big 8
11/27/2021 11:30:00 8 AEK BC 2007 2 Razzle Dazzlers
11/30/2021 11:30:00 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 8 AEK BC 2007
12/04/2021 11:30:00 8 AEK BC 2007 5 ionikara3
12/07/2021 11:30:00 1 larisa york 8 AEK BC 2007 TV
12/11/2021 11:30:00 8 AEK BC 2007 2 Amfiali B.C
12/14/2021 11:30:00 7 Variá Rendezvous 8 AEK BC 2007
12/18/2021 11:30:00 8 AEK BC 2007 4 Sionoikizmós Khávari Moun
12/21/2021 11:30:00 3 3BB 8 AEK BC 2007
12/25/2021 11:30:00 8 AEK BC 2007 6 ARIS_SALONICA
C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement