Schedule -- Season 62
Date/Time Away team Status Home team
08/24/2023 11:30:00 492 White Chocolates 1100 apisteutoi SC
08/26/2023 11:30:00 apisteutoi S.H.A.P.E
08/29/2023 11:30:00 3 Blue Parrot 2 apisteutoi TV
08/30/2023 11:30:00 1274 Trojská Helena 1081 apisteutoi BBM
08/31/2023 11:30:00 Tseligkádes Spartak 43 apisteutoi C
09/02/2023 11:30:00 1 apisteutoi 3 Hanibal B.C.
09/05/2023 11:30:00 5 BORBA B.C. 3 apisteutoi
09/06/2023 11:30:00 385 Cergy95c 990 apisteutoi BBM
09/07/2023 11:30:00 RondoCeltics 43 apisteutoi C
09/09/2023 11:30:00 5 Kokoras 1 apisteutoi
09/12/2023 11:30:00 1 apisteutoi 7 TEQUILA B.C.
09/13/2023 13:30:00 975 apisteutoi 237 Faboulous Team BBM
09/14/2023 11:30:00 petrakis 43 apisteutoi C
09/16/2023 11:30:00 3 apisteutoi 4 Green Devils B.C
09/19/2023 11:30:00 8 Poseidonia 6 apisteutoi
09/20/2023 10:00:00 988 apisteutoi 336 Волхов BBM
09/21/2023 11:30:00 1464 Busy Riders 1003 apisteutoi SC
09/23/2023 11:30:00 6 apisteutoi 2 AO Kentavros Dafnis
09/26/2023 11:30:00 1 KOLINDRIANS 6 apisteutoi
09/27/2023 11:30:00 1216 Vallerud 1053 apisteutoi BBM
09/30/2023 11:30:00 6 apisteutoi 3 kalliopaikos elin
10/03/2023 11:30:00 7 Iraklis-Panorama B.C 6 apisteutoi TV
10/07/2023 11:30:00 6 apisteutoi 4 BUENOS AIRES BALONCESTO
10/11/2023 11:30:00 Big 8 Great 8
10/14/2023 11:30:00 5 Trstenik Zvezda 6 apisteutoi
10/17/2023 11:30:00 6 apisteutoi 6 The Matador
10/21/2023 11:30:00 8 S.H.A.P.E 6 apisteutoi
10/24/2023 11:30:00 6 apisteutoi 4 Blue Parrot TV
10/28/2023 11:30:00 1 Hanibal B.C. 6 apisteutoi
10/31/2023 11:30:00 6 apisteutoi 3 BORBA B.C.
11/04/2023 11:30:00 6 apisteutoi 7 Kokoras
11/07/2023 11:30:00 5 TEQUILA B.C. 6 apisteutoi
11/11/2023 11:30:00 2 Green Devils B.C 6 apisteutoi
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised BBM: BuzzerBeater Madness
Advertisement