League Schedule -- Season 64
Date/Time Away team Status Home team
03/09/2024 11:30:00 KITRINOS THEOS KAVLANTA HAWKS
03/09/2024 11:30:00 kolobianoi olimpiakos7
03/09/2024 11:30:00 Karditsa G.B.I PANIONIOS1890
03/09/2024 11:30:00 naousaikos paok1969
03/09/2024 11:30:00 Tromokrates B.C Tsoutsoureli
03/09/2024 11:30:00 biribakides Aris 7 Hills Legacy
03/09/2024 11:30:00 7asteros Αφροδίτη Ζωγράφου
03/09/2024 11:30:00 New Smirni Panthers TopBallers Cholargos BC TV
03/12/2024 11:30:00 6 KAVLANTA HAWKS 8 kolobianoi TV
03/12/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 5 Karditsa G.B.I
03/12/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 7 naousaikos
03/12/2024 11:30:00 2 paok1969 3 KITRINOS THEOS
03/12/2024 11:30:00 7 Tsoutsoureli 6 biribakides
03/12/2024 11:30:00 3 Aris 7 Hills Legacy 8 7asteros
03/12/2024 11:30:00 1 Αφροδίτη Ζωγράφου 5 New Smirni Panthers
03/12/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 2 Tromokrates B.C
03/16/2024 11:30:00 7 Karditsa G.B.I 8 KAVLANTA HAWKS
03/16/2024 11:30:00 5 naousaikos 1 olimpiakos7 TV
03/16/2024 11:30:00 2 KITRINOS THEOS 4 PANIONIOS1890
03/16/2024 11:30:00 6 kolobianoi 3 paok1969
03/16/2024 11:30:00 3 7asteros 4 Tsoutsoureli
03/16/2024 11:30:00 2 New Smirni Panthers 6 Aris 7 Hills Legacy
03/16/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
03/16/2024 11:30:00 8 biribakides 7 TopBallers Cholargos BC
03/19/2024 11:30:00 8 KAVLANTA HAWKS 7 naousaikos
03/19/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 2 KITRINOS THEOS
03/19/2024 11:30:00 6 PANIONIOS1890 3 kolobianoi
03/19/2024 11:30:00 4 paok1969 5 Karditsa G.B.I
03/19/2024 11:30:00 3 Tsoutsoureli 5 New Smirni Panthers
03/19/2024 11:30:00 4 Aris 7 Hills Legacy 1 Tromokrates B.C TV
03/19/2024 11:30:00 6 Αφροδίτη Ζωγράφου 8 biribakides
03/19/2024 11:30:00 2 TopBallers Cholargos BC 7 7asteros
03/23/2024 11:30:00 3 PANIONIOS1890 6 KAVLANTA HAWKS
03/23/2024 11:30:00 7 paok1969 1 olimpiakos7
03/23/2024 11:30:00 4 Karditsa G.B.I 2 KITRINOS THEOS TV
03/23/2024 11:30:00 8 naousaikos 5 kolobianoi
03/23/2024 11:30:00 4 Αφροδίτη Ζωγράφου 3 Tsoutsoureli TV
03/23/2024 11:30:00 2 TopBallers Cholargos BC 5 Aris 7 Hills Legacy
03/23/2024 11:30:00 7 7asteros 1 Tromokrates B.C
03/23/2024 11:30:00 6 New Smirni Panthers 8 biribakides
03/26/2024 11:30:00 6 KAVLANTA HAWKS 7 paok1969
03/26/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 3 PANIONIOS1890
03/26/2024 11:30:00 5 KITRINOS THEOS 8 naousaikos
03/26/2024 11:30:00 2 kolobianoi 4 Karditsa G.B.I
03/26/2024 11:30:00 3 Tsoutsoureli 2 TopBallers Cholargos BC
03/26/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
03/26/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 4 New Smirni Panthers
03/26/2024 11:30:00 8 biribakides 7 7asteros TV
03/30/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 7 KAVLANTA HAWKS
03/30/2024 11:30:00 6 paok1969 5 PANIONIOS1890 TV
03/30/2024 11:30:00 4 kolobianoi 2 KITRINOS THEOS
03/30/2024 11:30:00 8 naousaikos 3 Karditsa G.B.I
03/30/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 2 Tsoutsoureli
03/30/2024 11:30:00 3 TopBallers Cholargos BC 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
03/30/2024 11:30:00 7 biribakides 1 Tromokrates B.C
03/30/2024 11:30:00 4 New Smirni Panthers 8 7asteros
04/02/2024 11:30:00 2 Tsoutsoureli 7 KAVLANTA HAWKS
04/02/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 1 olimpiakos7
04/02/2024 11:30:00 4 Αφροδίτη Ζωγράφου 4 PANIONIOS1890
04/02/2024 11:30:00 5 TopBallers Cholargos BC 6 paok1969
04/02/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 2 KITRINOS THEOS
04/02/2024 11:30:00 8 biribakides 5 kolobianoi
04/02/2024 11:30:00 7 7asteros 3 Karditsa G.B.I
04/02/2024 11:30:00 3 New Smirni Panthers 8 naousaikos TV
04/06/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 6 Aris 7 Hills Legacy
04/06/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
04/06/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 4 TopBallers Cholargos BC TV
04/06/2024 11:30:00 6 paok1969 1 Tromokrates B.C
04/06/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 8 biribakides
04/06/2024 11:30:00 5 kolobianoi 7 7asteros
04/06/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 3 New Smirni Panthers
04/06/2024 11:30:00 8 naousaikos 2 Tsoutsoureli
04/09/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 7 KAVLANTA HAWKS
04/09/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 1 olimpiakos7
04/09/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 5 PANIONIOS1890
04/09/2024 11:30:00 8 biribakides 6 paok1969
04/09/2024 11:30:00 7 7asteros 2 KITRINOS THEOS
04/09/2024 11:30:00 3 New Smirni Panthers 4 kolobianoi
04/09/2024 11:30:00 2 Tsoutsoureli 3 Karditsa G.B.I
04/09/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 8 naousaikos
04/13/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 4 TopBallers Cholargos BC
04/13/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 1 Tromokrates B.C
04/13/2024 11:30:00 5 PANIONIOS1890 8 biribakides
04/13/2024 11:30:00 6 paok1969 7 7asteros TV
04/13/2024 11:30:00 2 KITRINOS THEOS 3 New Smirni Panthers
04/13/2024 11:30:00 4 kolobianoi 2 Tsoutsoureli
04/13/2024 11:30:00 3 Karditsa G.B.I 6 Aris 7 Hills Legacy
04/13/2024 11:30:00 8 naousaikos 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
04/16/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 7 KAVLANTA HAWKS
04/16/2024 11:30:00 8 biribakides 1 olimpiakos7
04/16/2024 11:30:00 7 7asteros 4 PANIONIOS1890
04/16/2024 11:30:00 3 New Smirni Panthers 6 paok1969
04/16/2024 11:30:00 2 Tsoutsoureli 3 KITRINOS THEOS
04/16/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 5 kolobianoi TV
04/16/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 2 Karditsa G.B.I
04/16/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 8 naousaikos
04/20/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 8 biribakides TV
04/20/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 7 7asteros
04/20/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 3 New Smirni Panthers
04/20/2024 11:30:00 6 paok1969 2 Tsoutsoureli
04/20/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 6 Aris 7 Hills Legacy
04/20/2024 11:30:00 5 kolobianoi 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
04/20/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 4 TopBallers Cholargos BC
04/20/2024 11:30:00 8 naousaikos 1 Tromokrates B.C
04/27/2024 11:30:00 7 7asteros 7 KAVLANTA HAWKS
04/27/2024 11:30:00 3 New Smirni Panthers 1 olimpiakos7
04/27/2024 11:30:00 2 Tsoutsoureli 5 PANIONIOS1890
04/27/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 6 paok1969
04/27/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 3 KITRINOS THEOS TV
04/27/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 4 kolobianoi
04/27/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 2 Karditsa G.B.I TV
04/27/2024 11:30:00 8 biribakides 8 naousaikos
04/30/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 3 New Smirni Panthers
04/30/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 1 Tsoutsoureli TV
04/30/2024 11:30:00 5 PANIONIOS1890 6 Aris 7 Hills Legacy
04/30/2024 11:30:00 6 paok1969 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
04/30/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 4 TopBallers Cholargos BC
04/30/2024 11:30:00 4 kolobianoi 2 Tromokrates B.C
04/30/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 8 biribakides
04/30/2024 11:30:00 8 naousaikos 7 7asteros
05/04/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 3 KITRINOS THEOS
05/04/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 5 kolobianoi
05/04/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 2 Karditsa G.B.I
05/04/2024 11:30:00 6 paok1969 8 naousaikos
05/04/2024 11:30:00 2 Tsoutsoureli 1 Tromokrates B.C
05/04/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 8 biribakides
05/04/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 7 7asteros
05/04/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 3 New Smirni Panthers TV
05/07/2024 11:30:00 6 kolobianoi 7 KAVLANTA HAWKS TV
05/07/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 1 olimpiakos7
05/07/2024 11:30:00 8 naousaikos 4 PANIONIOS1890
05/07/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 5 paok1969
05/07/2024 11:30:00 8 biribakides 3 Tsoutsoureli
05/07/2024 11:30:00 7 7asteros 6 Aris 7 Hills Legacy TV
05/07/2024 11:30:00 2 New Smirni Panthers 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
05/07/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 4 TopBallers Cholargos BC
05/11/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 3 Karditsa G.B.I
05/11/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 8 naousaikos TV
05/11/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 2 KITRINOS THEOS
05/11/2024 11:30:00 5 paok1969 6 kolobianoi
05/11/2024 11:30:00 3 Tsoutsoureli 6 7asteros
05/11/2024 11:30:00 7 Aris 7 Hills Legacy 2 New Smirni Panthers
05/11/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 1 Tromokrates B.C
05/11/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 8 biribakides
05/14/2024 11:30:00 8 naousaikos 7 KAVLANTA HAWKS
05/14/2024 11:30:00 2 KITRINOS THEOS 1 olimpiakos7
05/14/2024 11:30:00 6 kolobianoi 4 PANIONIOS1890
05/14/2024 11:30:00 3 Karditsa G.B.I 5 paok1969
05/14/2024 11:30:00 2 New Smirni Panthers 3 Tsoutsoureli
05/14/2024 11:30:00 1 Tromokrates B.C 7 Aris 7 Hills Legacy
05/14/2024 11:30:00 8 biribakides 5 Αφροδίτη Ζωγράφου
05/14/2024 11:30:00 6 7asteros 4 TopBallers Cholargos BC
05/18/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 4 PANIONIOS1890
05/18/2024 11:30:00 1 olimpiakos7 5 paok1969
05/18/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 2 Karditsa G.B.I TV
05/18/2024 11:30:00 6 kolobianoi 8 naousaikos
05/18/2024 11:30:00 3 Tsoutsoureli 5 Αφροδίτη Ζωγράφου TV
05/18/2024 11:30:00 6 Aris 7 Hills Legacy 4 TopBallers Cholargos BC
05/18/2024 11:30:00 2 Tromokrates B.C 7 7asteros
05/18/2024 11:30:00 8 biribakides 1 New Smirni Panthers
05/21/2024 11:30:00 5 paok1969 7 KAVLANTA HAWKS
05/21/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 1 olimpiakos7
05/21/2024 11:30:00 8 naousaikos 3 KITRINOS THEOS
05/21/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 6 kolobianoi
05/21/2024 11:30:00 4 TopBallers Cholargos BC 3 Tsoutsoureli
05/21/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 6 Aris 7 Hills Legacy
05/21/2024 11:30:00 1 New Smirni Panthers 2 Tromokrates B.C
05/21/2024 11:30:00 7 7asteros 8 biribakides
05/25/2024 11:30:00 7 KAVLANTA HAWKS 1 olimpiakos7
05/25/2024 11:30:00 4 PANIONIOS1890 5 paok1969 TV
05/25/2024 11:30:00 3 KITRINOS THEOS 6 kolobianoi
05/25/2024 11:30:00 2 Karditsa G.B.I 8 naousaikos
05/25/2024 11:30:00 3 Tsoutsoureli 6 Aris 7 Hills Legacy
05/25/2024 11:30:00 5 Αφροδίτη Ζωγράφου 4 TopBallers Cholargos BC
05/25/2024 11:30:00 2 Tromokrates B.C 8 biribakides TV
05/25/2024 11:30:00 7 7asteros 1 New Smirni Panthers
TV: Televised
Advertisement