Schedule -- Season 56
Date/Time Away team Status Home team
01/15/2022 11:00:00 Oi Aristokrates Redmen Analiontas
01/18/2022 11:00:00 2 Wired Elæá 8 Oi Aristokrates
01/22/2022 11:00:00 7 Oi Aristokrates 6 Colonials Kato Akurdalya TV
01/25/2022 11:00:00 7 Weapons Ayia Marina Kelok 8 Oi Aristokrates
01/29/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 6 Meteors Piroi
02/01/2022 11:00:00 2 THFC 8 Oi Aristokrates
02/05/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 4 Rappers Kukla
02/08/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 7 Key Bahçalar TV
02/12/2022 11:00:00 8 Ekleptysmenoi 8 Oi Aristokrates
02/15/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 2 Devils Aytotoro
02/19/2022 11:00:00 1 Encores Kambili 8 Oi Aristokrates
02/22/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 5 Rings Tatli Sou
02/26/2022 11:00:00 3 piravloi 8 Oi Aristokrates
03/02/2022 11:00:00 Big 8 Great 8
03/05/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 6 BB Limassol
03/08/2022 11:00:00 4 YOUTH STARS 8 Oi Aristokrates
03/12/2022 11:00:00 3 Redmen Analiontas 8 Oi Aristokrates
03/15/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 1 Wired Elæá
03/19/2022 11:00:00 7 Colonials Kato Akurdalya 8 Oi Aristokrates TV
03/22/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 5 Weapons Ayia Marina Kelok
03/26/2022 11:00:00 6 Meteors Piroi 8 Oi Aristokrates
03/29/2022 11:00:00 8 Oi Aristokrates 2 THFC
04/02/2022 11:00:00 4 Rappers Kukla 8 Oi Aristokrates
TV: Televised
Advertisement