Draft summary for league IV.54 in season 55
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Dazhou, Zhou 窝火小国际 1 1
Fuxiang, Long GT-SYMG 2 1
Baiyi, Hui Liujiazhaizi Keys 3 1
Aobang, Jia Baan Court 4 1
Quanming, Chang Fumazhuang Nastiness 5 1
Shaosong, Lu Gaotianpu Concrete 6 2
Tingfa, Liu 三一 7 1
Xiangyu, Mo Kankoutzu Ducks 8 1
Mingbo, Deng 跟你不熟 9 1
Yanda, Hu 重庆赵大炮 10 2
Fudong, Zeng Dalabin Webs 11 2
Xuanbin, Wu Xinsheng Bel-Air 12 1
Haojiang, Linghu 米果队 13 1
Facheng, Hang 玫瑰木 14 1
Faxian, Lin 红龙 15 1
Xiangyi, Bei CaptinMan 16 3
Draft Round 2
Jingnan, Zhao 窝火小国际 17 5
Tong, Zhou GT-SYMG 18 2
Bangguo, Gao Liujiazhaizi Keys 19 2
Quansheng, Xiao Baan Court 20 3
Xiangjun, Liu Fumazhuang Nastiness 21 2
Yuntian, Zhang Gaotianpu Concrete 22 3
Xuanjie, Zhang 三一 23 4
Baoguang, Ji Kankoutzu Ducks 24 2
Cisong, Zhang 跟你不熟 25 2
Shaohai, Liang 重庆赵大炮 26 5
Shuangkun, Lin Dalabin Webs 27 4
Yingyang, Fu Xinsheng Bel-Air 28 4
Gu, Song 米果队 29 7
Zongjun, Zheng 玫瑰木 30 6
Tianfeng, Fan 红龙 31 7
Guolong, Weng CaptinMan 32 4
Draft Round 3
Xue, Luo 窝火小国际 33 8
Kangjun, Mei GT-SYMG 34 14
Guangbin, Liao Liujiazhaizi Keys 35 8
Hongzhuo, Li Baan Court 36 13
Zhichao, Fang Fumazhuang Nastiness 37 7
Ruicheng, Xiong Gaotianpu Concrete 38 5
Buandelgereen, Tortulakh 三一 39 8
Sang, Luo Kankoutzu Ducks 40 3
Dasheng, Hou 跟你不熟 41 6
Chunwen, Zhang 重庆赵大炮 42 21
Chongzheng, Chai Dalabin Webs 43 6
Qunchao, Qian Xinsheng Bel-Air 44 10
Cibo, Tan 米果队 45 11
Shunhui, Zeng 玫瑰木 46 23
Ruichao, Li 红龙 47 10
Fuxing, Zhou CaptinMan 48 15
Advertisement