Draft summary for league III.6 in season 64
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Wenxiong, Qin 德山馆 1 1
Yingyang, Tang 刺马 2 1
Yongbin, Ding TDiamond dogs 3 1
Jingjia, Huang 保罗小分队 4 1
Qiquan, Gu nancyback 5 2
Zuming, Zhang 熊猫和他的朋友们篮球俱乐部 6 2
Yuzhu, Dai MUFCXZ516 7 1
Dian, Zhou Art Black 8 4
Guoping, Hua 大司马 9 1
Junhua, Liu 底层码农代表队 10 1
Hengzhong, Lv DoggyKou 11 1
Baoyi, Xiang 逆天队 12 1
Kaixing, Yin Kanagawa Sendoh 13 1
Fukun, Huang lanxingxing 14 2
Jiazhi, Zhang 波士顿半兽人 15 1
Congdi, Guo Mishu 16 1
Draft Round 2
Ruizong, Liao 德山馆 17 2
Guiqiang, Song 刺马 18 3
Mingshun, Fan TDiamond dogs 19 2
Lijie, Feng 保罗小分队 20 2
Yunhong, Lin nancyback 21 3
Jiaqing, Ye 熊猫和他的朋友们篮球俱乐部 22 4
Pingbo, Mo MUFCXZ516 23 5
Cunjiang, Hu Art Black 24 5
Huikang, Tan 大司马 25 2
Kanghong, Jia 底层码农代表队 26 2
Shunrong, Xie DoggyKou 27 5
Erde, Xiong 逆天队 28 6
Tianjian, Zhuang Kanagawa Sendoh 29 7
Xutian, Zhang lanxingxing 30 6
Kaiyang, Ma 波士顿半兽人 31 5
Rukang, Wan Mishu 32 2
Draft Round 3
Qihao, Zhang 德山馆 33 3
Yingfu, Tian 刺马 34 4
Zekai, Xie TDiamond dogs 35 9
Junwen, Zhang 保罗小分队 36 3
Mingkun, Peng nancyback 37 7
Jeon, Kyou-Chull 熊猫和他的朋友们篮球俱乐部 38 11
Pinghong, Fang MUFCXZ516 39 8
Runcheng, Lu Art Black 40 20
Jiahui, Jian 大司马 41 5
Kim, Min-Ho 底层码农代表队 42 11
Shaotian, Zheng DoggyKou 43 6
Xuping, Lv 逆天队 44 32
Jiguang, Zheng Kanagawa Sendoh 45 32
Zongbo, Ling lanxingxing 46 17
Zuning, He 波士顿半兽人 47 13
Kanghang, Ouyang Mishu 48 14
Advertisement