Draft summary for league V.149 in season 64
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Guangshan, Fan 圣天堂 1 1
Fuchao, Wang 撕裂者 2 1
Huaitai, Luo 六股河舢板隊 3 1
Enshan, Fan Liverpool Lakers 4 1
Xiaode, Ou Arsenal Football Club 5 1
Chuze, Mao The_Dark_Knight 6 1
Shipeng, Zhao 离恨天夕阳红队 7 1
Hen, Zhong Songjiazhuang Venus 8 1
Chongkai, Zhuge 暴龙队 9 2
Guangjie, Wu Taihsi Riders 10 1
Chukai, Peng 天堂罪人 11 1
Faxian, Tang BB team 12 1
Shuangjie, Dong Liukuhsien Stunts 13 3
Chenghao, Zhao 马栏山 14 1
Defang, Xia LEOMOON 15 1
Zhizong, Lin Miaojiaying Regals 16 1
Draft Round 2
Congyu, Song 圣天堂 17 2
Qiyao, Mo 撕裂者 18 2
Hak Lim, Mok 六股河舢板隊 19 2
Rongmin, Zhong Liverpool Lakers 20 2
Tian, Ma Arsenal Football Club 21 3
Yingxiong, Yan The_Dark_Knight 22 3
Guojian, Du 离恨天夕阳红队 23 4
Xianzong, Peng Songjiazhuang Venus 24 2
Hongsheng, Pan 暴龙队 25 3
Hanjin, Zhao Taihsi Riders 26 2
Fucai, Sha 天堂罪人 27 2
Tengjiao, Mo BB team 28 2
Ensong, Wang Liukuhsien Stunts 29 4
Shunxiang, Guo 马栏山 30 3
Jienan, Xue LEOMOON 31 5
Hengguo, Wang Miaojiaying Regals 32 2
Draft Round 3
Changyi, Ye 圣天堂 33 4
Zhikang, Yao 撕裂者 34 5
Xiangchao, Dong 六股河舢板隊 35 7
Dezhi, Miao Liverpool Lakers 36 7
Rongzheng, Li Arsenal Football Club 37 6
Mingxiong, Zhuo The_Dark_Knight 38 18
Lihang, Xiao 离恨天夕阳红队 39 9
Shunzheng, Duan Songjiazhuang Venus 40 3
Lee, Seung-Joon 暴龙队 41 11
Dibin, Cai Taihsi Riders 42 17
Hangzhong, Linghu 天堂罪人 43 18
Yongbin, Wan BB team 44 8
Diquan, Zhao Liukuhsien Stunts 45 26
Jiaen, Fu 马栏山 46 9
Pingen, Zhao LEOMOON 47 19
Changhui, Lin Miaojiaying Regals 48 16
Advertisement