Draft summary for league V.137 in season 53
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Quanwei, Hu 东海车大炮 1 1
Anqiang, Guan 乐迪team 2 1
Dikang, Qian xutong 3 1
Sze Kit, He 中国靖江可乐队 4 1
Xinshan, Yuan 中兴者 5 1
Ronglin, Lin 火箭队 6 1
Daoyong, Zhang Yaogu Beermen 7 1
Fulun, Zhao Boston Team 8 1
Can, Guang 再从头 9 1
Jiahao, Zheng Qingshandian Knights 10 1
Rukang, Cao Tungshan Reach 11 1
Baoxiang, Hu Wudiers Team 12 1
Chagatai, Juchi 火星人 13 1
Bangwei, Jiang Tingzi Blockballers 14 1
Shaoming, Song Choutsun Press 15 1
Hô, Sang TMNT2015 16 4
Draft Round 2
Tingxiong, Sima 东海车大炮 17 2
Seung Hyon, Zhong 乐迪team 18 2
Ruiyang, Gao xutong 19 2
Yuanhai, Lv 中国靖江可乐队 20 2
Ciliang, Tian 中兴者 21 2
Quanqing, Huang 火箭队 22 4
Ruze, Ruan Yaogu Beermen 23 2
Fuquan, Zhou Boston Team 24 2
Ma, Mou 再从头 25 5
Dingrong, Yi Qingshandian Knights 26 4
Haipeng, Zhen Tungshan Reach 27 2
Libiao, Hong Wudiers Team 28 5
Ma, Hu 火星人 29 5
Qunhai, Peng Tingzi Blockballers 30 2
Xiangjun, Zhu Choutsun Press 31 5
Pingdong, Sui TMNT2015 32 7
Draft Round 3
Xuanjian, Li 东海车大炮 33 5
Guanghu, Dang 乐迪team 34 5
Juncai, Zheng xutong 35 3
Liba, Guo 中国靖江可乐队 36 18
Xiaocheng, Lin 中兴者 37 8
Shiwei, Gou 火箭队 38 9
Ruihao, Wu Yaogu Beermen 39 7
Zukun, Deng Boston Team 40 22
Kwok Tin, Chung 再从头 41 9
Changhai, Sun Qingshandian Knights 42 6
Zhiyi, Qian Tungshan Reach 43 8
Aomin, Xiao Wudiers Team 44 20
Zhiyu, Fei 火星人 45 8
Baoquan, Xiang Tingzi Blockballers 46 9
Cichao, Peng Choutsun Press 47 24
Runxin, Lin TMNT2015 48 30
Advertisement