Draft summary for league V.3 in season 55
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Xinglong, Su LCD.Luna 1 1
Weiquan, Mei MBG 2 1
Quanze, Yu 以德服人 3 1
Yugui, Zhong Dallas Maaaavericks 4 1
Xuanying, He wuguanchi 5 1
Renchao, Peng 千小耀 6 1
Yanqing, Du 次坞打面 7 1
Yiran, Hu Qianbu Hill Cats 8 1
Chenggui, Gu 识字岭拆迁小分队 9 1
Xiaohao, Hu KongClub 10 1
Guanhao, Hong Bailingxia Salukis 11 2
Fanglin, Xing 落山鸡唬人队 12 1
Kaiming, Bo Kingsoldier 13 1
Rongxuan, Xiong Yujiagudui Powerhouse 14 1
Shuangzheng, Dong Sunchiatien Thunder 15 1
Xuanquan, Tao 大学 16 1
Draft Round 2
Falin, Zhen LCD.Luna 17 4
Shek On, Man MBG 18 3
Qijia, Mu 以德服人 19 5
Ruoying, Liu Dallas Maaaavericks 20 3
Cunzhi, Jiang wuguanchi 21 2
Chaopeng, Ding 千小耀 22 2
Fanghui, Tan 次坞打面 23 3
Yinghui, Mi Qianbu Hill Cats 24 2
Xiangtai, Mu 识字岭拆迁小分队 25 7
Yongning, Kai KongClub 26 4
Dagui, Lu Bailingxia Salukis 27 4
Heng, You 落山鸡唬人队 28 2
Weihua, Feng Kingsoldier 29 3
Chuyao, Jin Yujiagudui Powerhouse 30 7
Lijian, He Sunchiatien Thunder 31 3
Yuangui, Lian 大学 32 8
Draft Round 3
Cunsong, Song LCD.Luna 33 5
Shuntai, Xi MBG 34 8
Hangzhong, Sun 以德服人 35 9
Haoyun, Fu Dallas Maaaavericks 36 6
Chuntai, Zhou wuguanchi 37 7
Runchong, Du 千小耀 38 3
Hongjian, Dao 次坞打面 39 4
Fanan, Fang Qianbu Hill Cats 40 3
Lvwen, Zhang 识字岭拆迁小分队 41 8
Ruiwei, Xia KongClub 42 9
Ruihua, Ding Bailingxia Salukis 43 12
Qiliang, Ning 落山鸡唬人队 44 11
Quanyang, Yao Kingsoldier 45 7
Chude, You Yujiagudui Powerhouse 46 9
Qianghua, Fan Sunchiatien Thunder 47 35
Hanzong, Hou 大学 48 40
Advertisement