BuzzerBeater Forums

Israel - IV.37 > שידורים בטלוויזיה

שידורים בטלוויזיה

Set priority
Show messages by
From: almog69
This Post:
00
68270.1
Date: 01/11/2009 13:09:50
Overall Posts Rated:
11
אני לא יודע איך לראות שידורים של הטל' פה במשחק.
למשל כשה אתה נכנס ללוח משחקים כתוב לך ליד משחק מסויים "טל' "אני לוחץ ולא קורה כלום,יש רק איזה קישור של הרץ קדימה ,אני לוחץ על הקישור ולא קורה כלוםם...תעשו ט|בה ותעזרו ..

From: mila_22

This Post:
00
68270.2 in reply to 68270.1
Date: 01/12/2009 00:27:57
Overall Posts Rated:
00
את השידורים שרשום טלוויזיה רואים בדיוק כמו שאר המשחקים. רק במידה והקבוצה שלך משחקת והמשחק משודר זה מכניס לך יותר כסף לקופה...

From: almog69

This Post:
00
68270.3 in reply to 68270.2
Date: 01/15/2009 12:49:13
Overall Posts Rated:
11
כן,אבל איך רואים את המשחק?? ז'תומרת מה שאני יכול ליראות זה רק את לוח התוצאות למעלה שאומר דקה ותוצאה..
אפשר ליראות את המשחק??
למשל יש לי מעל רשימת החברים קישור של"המשחק התחיל",אני לוחץ על זה אבל זה לא נותן ליראות כלום?! אפשרי בכלל ליראות את המשחק??

From: mila_22

This Post:
00
68270.4 in reply to 68270.3
Date: 01/16/2009 00:25:57
Overall Posts Rated:
00
אתה רואה את המיקום שממנו השחקנים זורקים את הכדור ואם הכדור נכנס או לא.
בעיקרון לא ניתן "לראות את המשחק" זה רק מן המחשה שמדמה את זה...

From: almog69

This Post:
00
68270.5 in reply to 68270.4
Date: 01/17/2009 11:16:45
Overall Posts Rated:
11
כן אבל איפה אני רואה את זה,לאן אני צריך להכנס בשביל לראות את זה?!

From: mila_22

This Post:
00
68270.6 in reply to 68270.5
Date: 01/17/2009 13:31:30
Overall Posts Rated:
00
אתה אמור ללחוץ על "המשחק התחיל" ובעצם זה מביא אותך אל השידור של המשחק

From: almog69

This Post:
00
68270.7 in reply to 68270.6
Date: 01/18/2009 13:31:14
Overall Posts Rated:
11
כן ,אני כותב איזה דקה אני רוצה,אבל זה לא עושה כלום.. אולי יש באג.. יש מצב??

From: mila_22

This Post:
00
68270.8 in reply to 68270.7
Date: 01/19/2009 10:22:35
Overall Posts Rated:
00
כן כנראה זה באג. גם לי בעמים קודמות שניסיתי לא הצלחתי...

From: Tweety

This Post:
00
68270.9 in reply to 68270.8
Date: 01/24/2009 09:11:58
Overall Posts Rated:
00
tbh pauy mrhl kvmhd t, gmnh cn,srhl kn,jhk :S