Schedule -- Season 51
Date/Time Away team Status Home team
09/12/2020 11:30:00 paidia tou adi Dhiafánion Bells
09/15/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 6 PIRAVLOS MEG
09/19/2020 11:30:00 5 Ekklisiá Bulldozers 6 Dhiafánion Bells
09/22/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 8 Paralía Deal
09/26/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 1 FB Reality
09/29/2020 11:30:00 2 miter 4 Dhiafánion Bells
10/03/2020 11:30:00 3 TerrorXCrew 4 Dhiafánion Bells TV
10/06/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 7 Larisa BC
10/10/2020 11:30:00 1 Lithínes Exploration 4 Dhiafánion Bells TV
10/13/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 2 AGEZ
10/17/2020 11:30:00 5 ΤΟΥΜΠΑ 4 Dhiafánion Bells
10/20/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 4 the liverpool
10/24/2020 11:30:00 6 Pantelukes 4 Dhiafánion Bells
10/28/2020 11:30:00 Big 8 Great 8
10/31/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 8 Buller
11/03/2020 11:30:00 3 Platanias Castles 4 Dhiafánion Bells
11/07/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 6 paidia tou adi
11/10/2020 11:30:00 7 PIRAVLOS MEG 4 Dhiafánion Bells
11/14/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 5 Ekklisiá Bulldozers
11/17/2020 11:30:00 8 Paralía Deal 4 Dhiafánion Bells
11/21/2020 11:30:00 1 FB Reality 4 Dhiafánion Bells
11/24/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 2 miter
11/28/2020 11:30:00 4 Dhiafánion Bells 3 TerrorXCrew TV
TV: Televised
Advertisement