Schedule -- Season 50
Date/Time Away team Status Home team
06/04/2020 11:30:00 8890 Diampolis 11051 GREEN SEPOLIA SC
06/06/2020 11:30:00 Khlus Fighters Diampolis
06/09/2020 11:30:00 1 Diampolis 5 Sofia Hawks 2014
06/11/2020 11:30:00 DRUSTAR 66 Diampolis C
06/13/2020 11:30:00 3 Slavia Sofia VG 1 Diampolis
06/16/2020 11:30:00 1 Diampolis 6 Balkan 19
06/18/2020 11:30:00 12 Highfliers 66 Diampolis C
06/20/2020 11:30:00 5 BALKAN 2019 1 Diampolis TV
06/23/2020 11:30:00 1 Diampolis 2 Express Duskot
06/27/2020 11:30:00 4 Red Bull Blasters 1 Diampolis
06/30/2020 11:30:00 1 Samovodene Lions 1 Diampolis
07/04/2020 11:30:00 1 Diampolis 6 Dorostol Silistra
07/07/2020 11:30:00 8 CB Subiré a primera 1 Diampolis
07/11/2020 11:30:00 1 Diampolis 6 BC Lakеrs
07/14/2020 11:30:00 3 plevenbc 1 Diampolis
07/18/2020 11:30:00 2 Diampolis 5 Yachkite
07/22/2020 11:30:00 Great 8 Big 8
07/25/2020 11:30:00 2 San Palo 3 Diampolis
07/28/2020 11:30:00 3 Diampolis 4 Titan Grip TV
08/01/2020 11:30:00 2 Diampolis 6 Khlus Fighters
08/04/2020 11:30:00 4 Sofia Hawks 2014 2 Diampolis
08/08/2020 11:30:00 1 Diampolis 3 Slavia Sofia VG
08/11/2020 11:30:00 8 Balkan 19 1 Diampolis
08/15/2020 11:30:00 1 Diampolis 7 BALKAN 2019 TV
08/18/2020 11:30:00 2 Express Duskot 1 Diampolis
08/22/2020 11:30:00 1 Diampolis 4 Red Bull Blasters
SC: Scrimmage C: Cup TV: Televised
Advertisement