League Schedule -- Season 51
Date/Time Away team Status Home team
09/12/2020 11:30:00 PAO Neas Peramou olympiakos K.A.E
09/12/2020 11:30:00 Clevelands Warriors Drymos
09/12/2020 11:30:00 kati magiko PatraSmart
09/12/2020 11:30:00 Aiolos Astakou exasteros
09/12/2020 11:30:00 Elevtherokhórion Rainiers lesvos hornets
09/12/2020 11:30:00 pangavriakos Real Music B.C.
09/12/2020 11:30:00 Pondikianá Dome Vavoulédhon Pawns
09/12/2020 11:30:00 AE SPARTIS giannitsa-paok1 TV
09/15/2020 11:30:00 1 olympiakos K.A.E 6 Clevelands Warriors TV
09/15/2020 11:30:00 3 Drymos 2 kati magiko
09/15/2020 11:30:00 7 PatraSmart 4 Aiolos Astakou
09/15/2020 11:30:00 5 exasteros 8 PAO Neas Peramou
09/15/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 7 pangavriakos
09/15/2020 11:30:00 1 Real Music B.C. 6 Pondikianá Dome
09/15/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 5 AE SPARTIS
09/15/2020 11:30:00 4 giannitsa-paok1 2 Elevtherokhórion Rainiers
09/19/2020 11:30:00 4 kati magiko 1 olympiakos K.A.E
09/19/2020 11:30:00 2 Aiolos Astakou 3 Drymos TV
09/19/2020 11:30:00 5 PAO Neas Peramou 8 PatraSmart
09/19/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 6 exasteros
09/19/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 8 lesvos hornets
09/19/2020 11:30:00 3 AE SPARTIS 2 Real Music B.C.
09/19/2020 11:30:00 1 Elevtherokhórion Rainiers 5 Vavoulédhon Pawns
09/19/2020 11:30:00 4 pangavriakos 6 giannitsa-paok1
09/22/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 4 Aiolos Astakou
09/22/2020 11:30:00 1 Drymos 3 PAO Neas Peramou
09/22/2020 11:30:00 8 PatraSmart 7 Clevelands Warriors
09/22/2020 11:30:00 5 exasteros 6 kati magiko
09/22/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 1 AE SPARTIS
09/22/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 2 Elevtherokhórion Rainiers TV
09/22/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 6 pangavriakos
09/22/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 7 Pondikianá Dome
09/26/2020 11:30:00 8 PatraSmart 2 olympiakos K.A.E
09/26/2020 11:30:00 5 exasteros 1 Drymos
09/26/2020 11:30:00 6 kati magiko 3 PAO Neas Peramou TV
09/26/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 7 Clevelands Warriors
09/26/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 8 lesvos hornets TV
09/26/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 4 Real Music B.C.
09/26/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 2 Elevtherokhórion Rainiers
09/26/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 6 pangavriakos
09/29/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 5 exasteros
09/29/2020 11:30:00 1 Drymos 8 PatraSmart
09/29/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 4 Aiolos Astakou
09/29/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 6 kati magiko
09/29/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 5 giannitsa-paok1
09/29/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 3 Vavoulédhon Pawns
09/29/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 1 AE SPARTIS
09/29/2020 11:30:00 6 pangavriakos 7 Pondikianá Dome TV
10/03/2020 11:30:00 1 Drymos 2 olympiakos K.A.E
10/03/2020 11:30:00 5 exasteros 8 PatraSmart TV
10/03/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 3 PAO Neas Peramou
10/03/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 6 kati magiko
10/03/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 8 lesvos hornets
10/03/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 3 Vavoulédhon Pawns
10/03/2020 11:30:00 6 pangavriakos 2 Elevtherokhórion Rainiers
10/03/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 7 Pondikianá Dome
10/06/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 8 lesvos hornets
10/06/2020 11:30:00 1 Drymos 4 Real Music B.C.
10/06/2020 11:30:00 8 PatraSmart 3 Vavoulédhon Pawns
10/06/2020 11:30:00 5 exasteros 5 giannitsa-paok1
10/06/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 2 Elevtherokhórion Rainiers
10/06/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 6 pangavriakos
10/06/2020 11:30:00 6 kati magiko 7 Pondikianá Dome
10/06/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 1 AE SPARTIS TV
10/10/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 2 olympiakos K.A.E
10/10/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 1 Drymos
10/10/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 8 PatraSmart TV
10/10/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 5 exasteros
10/10/2020 11:30:00 6 pangavriakos 3 PAO Neas Peramou
10/10/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 7 Clevelands Warriors
10/10/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 6 kati magiko
10/10/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 4 Aiolos Astakou
10/13/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 3 Vavoulédhon Pawns
10/13/2020 11:30:00 1 Drymos 5 giannitsa-paok1
10/13/2020 11:30:00 8 PatraSmart 2 Elevtherokhórion Rainiers
10/13/2020 11:30:00 5 exasteros 6 pangavriakos
10/13/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 7 Pondikianá Dome
10/13/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 1 AE SPARTIS
10/13/2020 11:30:00 6 kati magiko 8 lesvos hornets
10/13/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 4 Real Music B.C.
10/17/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 2 olympiakos K.A.E
10/17/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 1 Drymos
10/17/2020 11:30:00 6 pangavriakos 8 PatraSmart
10/17/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 5 exasteros TV
10/17/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 3 PAO Neas Peramou
10/17/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 7 Clevelands Warriors
10/17/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 6 kati magiko
10/17/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 4 Aiolos Astakou
10/20/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 2 Elevtherokhórion Rainiers
10/20/2020 11:30:00 1 Drymos 6 pangavriakos
10/20/2020 11:30:00 8 PatraSmart 7 Pondikianá Dome
10/20/2020 11:30:00 5 exasteros 1 AE SPARTIS
10/20/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 8 lesvos hornets
10/20/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 4 Real Music B.C. TV
10/20/2020 11:30:00 6 kati magiko 3 Vavoulédhon Pawns
10/20/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 5 giannitsa-paok1
10/24/2020 11:30:00 6 pangavriakos 2 olympiakos K.A.E TV
10/24/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 1 Drymos
10/24/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 8 PatraSmart
10/24/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 5 exasteros
10/24/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 3 PAO Neas Peramou
10/24/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 7 Clevelands Warriors
10/24/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 6 kati magiko
10/24/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 4 Aiolos Astakou
10/31/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 7 Pondikianá Dome
10/31/2020 11:30:00 1 Drymos 1 AE SPARTIS
10/31/2020 11:30:00 8 PatraSmart 8 lesvos hornets
10/31/2020 11:30:00 5 exasteros 4 Real Music B.C.
10/31/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 3 Vavoulédhon Pawns TV
10/31/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 5 giannitsa-paok1
10/31/2020 11:30:00 6 kati magiko 2 Elevtherokhórion Rainiers TV
10/31/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 6 pangavriakos
11/03/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 2 olympiakos K.A.E
11/03/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 1 Drymos TV
11/03/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 8 PatraSmart
11/03/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 5 exasteros
11/03/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 3 PAO Neas Peramou
11/03/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 7 Clevelands Warriors
11/03/2020 11:30:00 6 pangavriakos 6 kati magiko
11/03/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 4 Aiolos Astakou
11/07/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 3 PAO Neas Peramou
11/07/2020 11:30:00 1 Drymos 7 Clevelands Warriors
11/07/2020 11:30:00 8 PatraSmart 6 kati magiko
11/07/2020 11:30:00 5 exasteros 4 Aiolos Astakou
11/07/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 2 Elevtherokhórion Rainiers
11/07/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 6 pangavriakos
11/07/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 7 Pondikianá Dome
11/07/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 1 AE SPARTIS TV
11/10/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 2 olympiakos K.A.E TV
11/10/2020 11:30:00 6 kati magiko 1 Drymos
11/10/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 8 PatraSmart
11/10/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 5 exasteros
11/10/2020 11:30:00 6 pangavriakos 8 lesvos hornets
11/10/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 4 Real Music B.C. TV
11/10/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 3 Vavoulédhon Pawns
11/10/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 5 giannitsa-paok1
11/14/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 6 kati magiko
11/14/2020 11:30:00 1 Drymos 4 Aiolos Astakou TV
11/14/2020 11:30:00 8 PatraSmart 3 PAO Neas Peramou
11/14/2020 11:30:00 5 exasteros 7 Clevelands Warriors
11/14/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 7 Pondikianá Dome
11/14/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 1 AE SPARTIS
11/14/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 2 Elevtherokhórion Rainiers
11/14/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 6 pangavriakos
11/17/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 2 olympiakos K.A.E
11/17/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 1 Drymos
11/17/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 8 PatraSmart
11/17/2020 11:30:00 6 kati magiko 5 exasteros
11/17/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 8 lesvos hornets
11/17/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 4 Real Music B.C.
11/17/2020 11:30:00 6 pangavriakos 3 Vavoulédhon Pawns
11/17/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 5 giannitsa-paok1
11/21/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 8 PatraSmart
11/21/2020 11:30:00 1 Drymos 5 exasteros
11/21/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 6 kati magiko TV
11/21/2020 11:30:00 7 Clevelands Warriors 4 Aiolos Astakou
11/21/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 3 Vavoulédhon Pawns TV
11/21/2020 11:30:00 4 Real Music B.C. 5 giannitsa-paok1
11/21/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 7 Pondikianá Dome
11/21/2020 11:30:00 6 pangavriakos 1 AE SPARTIS
11/24/2020 11:30:00 5 exasteros 2 olympiakos K.A.E
11/24/2020 11:30:00 8 PatraSmart 1 Drymos
11/24/2020 11:30:00 4 Aiolos Astakou 3 PAO Neas Peramou
11/24/2020 11:30:00 6 kati magiko 7 Clevelands Warriors
11/24/2020 11:30:00 5 giannitsa-paok1 8 lesvos hornets
11/24/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 4 Real Music B.C.
11/24/2020 11:30:00 1 AE SPARTIS 2 Elevtherokhórion Rainiers
11/24/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 6 pangavriakos
11/28/2020 11:30:00 2 olympiakos K.A.E 1 Drymos
11/28/2020 11:30:00 8 PatraSmart 5 exasteros TV
11/28/2020 11:30:00 3 PAO Neas Peramou 7 Clevelands Warriors
11/28/2020 11:30:00 6 kati magiko 4 Aiolos Astakou
11/28/2020 11:30:00 8 lesvos hornets 4 Real Music B.C.
11/28/2020 11:30:00 3 Vavoulédhon Pawns 5 giannitsa-paok1
11/28/2020 11:30:00 2 Elevtherokhórion Rainiers 6 pangavriakos TV
11/28/2020 11:30:00 7 Pondikianá Dome 1 AE SPARTIS
TV: Televised
Advertisement