Draft summary for league A Grupa in season 46
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Doychinov, Mircho Rilski sAmoKovv 1 1
Nevber, Vural gogobros 2 1
Lilovski, Valentin LIWERPOOL 3 1
Velev, Iliya kaliman 4 1
Genchev, Svilen Tupa-Lupa 5 1
Deyanov, Ivan Keep the faith 6 1
Kostadinov, Angel White Chocolates 7 1
Vasilev, Ivan BalZar 8 1
Todorov, Nedyalko Blade of darkness 9 2
Evtimov, Svetoslav Cosmic Flowers 10 1
Mladenov, Svetlin GorillaZ MaSters 11 3
Yordanov, Donyo Lalkers Sofia 12 1
Yonov, Nikolay Meerkats 13 1
Dimitrov, Nasko Buldozerchetata 14 1
Nelov, Ivan Levski Sofia 15 2
Velchev, Viktor Radomir Measures 16 2
Draft Round 2
Turkan, Müslüm Rilski sAmoKovv 17 6
Stefanov, Angel gogobros 18 2
Petkov, Georgi LIWERPOOL 19 2
Kuzmanov, Serafim kaliman 20 4
Kúrnolski, Dimitar Tupa-Lupa 21 2
Stanchev, Grigor Keep the faith 22 2
Kostadinov, Dimitar White Chocolates 23 3
Kyurpanov, Rosen BalZar 24 2
Pashov, Rusi Blade of darkness 25 3
Gogov, Stefan Cosmic Flowers 26 5
Delchev, Georgi GorillaZ MaSters 27 10
Arahangelov, Dancho Lalkers Sofia 28 2
Stoyanov, Ivan Meerkats 29 2
Kyurkchiyski, Borislav Buldozerchetata 30 3
Bekirov, Alexander Levski Sofia 31 4
Stanchev, Kalin Radomir Measures 32 3
Draft Round 3
Stanchev, Biser Rilski sAmoKovv 33 10
Angelov, Yulian gogobros 34 11
Stoev, Vasil LIWERPOOL 35 3
Radkov, Georgi kaliman 36 5
Alexandrov, Atanas Tupa-Lupa 37 3
Ivanov, Bogomil Keep the faith 38 4
Momchilov, Dimitar White Chocolates 39 5
Kúnchev, Alexander BalZar 40 12
Vúlkanov, Bozhidar Blade of darkness 41 9
Kamenov, Dimitar Cosmic Flowers 42 8
Taskov, Yordan GorillaZ MaSters 43 13
Bozhichkov, Iliya Lalkers Sofia 44 3
Prodanov, Danail Meerkats 45 15
Karapchanski, Dimitar Buldozerchetata 46 23
Lachev, Alexander Levski Sofia 47 14
Panamski, Angel Radomir Measures 48 40
Advertisement