Draft summary for league II.4 in season 47
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Zavodnikov, Valerian Saturn Ramenskoe 1 1
Trishkin, Mikhail "Gorillaz" 2 1
Izergin, Andrey Патриот 3 1
Nikolaev, Sergey Orlando Panters 4 1
Zatolokin, Konstantin Ural Heat 5 1
Papsuev, Artur Siberian Bobcats 6 1
Chashin, Leonid Fusion (Dmitrov) 7 1
Savin, Samson Namibian Sun 8 1
Zinyakov, Viktor BC DF 2013 9 1
Belokopytov, Konstantin TIM-TIM 10 1
Simanov, Dmitry kontik 11 1
Mokhov, Rudolf BC Radugandia 12 1
Berketov, Mikhail the shooting stars 13 1
Rybalka, Guriy ALT-dark 14 1
Stukalov, Dmitry Костоломы 15 1
Goncharko, Pavel CHUKOTKA 16 1
Draft Round 2
Prizhimov, Timofey Saturn Ramenskoe 17 3
Zheludev, Albert "Gorillaz" 18 2
Oblasov, Veniamin Патриот 19 2
Pirumov, Denis Orlando Panters 20 2
Sharabanov, Vyacheslav Ural Heat 21 3
Pisetskiy, Evgeny Siberian Bobcats 22 2
Chukhnov, Petr Fusion (Dmitrov) 23 2
Syritso, Kapiton Namibian Sun 24 3
Makhinya, Pavel BC DF 2013 25 3
Kosk, Lauri TIM-TIM 26 2
Zotov, Alexey kontik 27 2
Khlyamov, Stanislav BC Radugandia 28 4
Krems, Alexey the shooting stars 29 11
Medvedenko, Lev ALT-dark 30 3
Malofeev, Artem Костоломы 31 4
Zverev, Miroslav CHUKOTKA 32 4
Draft Round 3
Sharapov, Maxim Saturn Ramenskoe 33 4
Zadornov, Konstantin "Gorillaz" 34 7
Shudnev, Vadim Патриот 35 5
Mongush, Nestor Orlando Panters 36 3
Gulis, Vladimir Ural Heat 37 6
Shtylev, Stanislav Siberian Bobcats 38 5
Markov, Valentin Fusion (Dmitrov) 39 11
Gofman, Vladimir Namibian Sun 40 5
Kiryakov, Vitaly BC DF 2013 41 4
Temerov, Valentin TIM-TIM 42 5
Yuzhanin, Albert kontik 43 9
Shumov, Nikolay BC Radugandia 44 11
Sankov, Denis the shooting stars 45 31
Starushenko, Lev ALT-dark 46 17
Komar, Maxim Костоломы 47 24
Razvalov, Konstantin CHUKOTKA 48 44
Advertisement