Schedule -- Season 53
Date/Time Away team Status Home team
03/27/2021 06:00:00 Shangchuang Skeptics Dongfu Xiang Points
03/30/2021 06:00:00 4 Dongfu Xiang Points 7 ucdcs
04/01/2021 06:00:00 Dongfu Xiang Points Penhsi Shore C
04/03/2021 06:00:00 7 Niweizi Operation 5 Dongfu Xiang Points
04/06/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 1 Hunghsü Eagles
04/10/2021 06:00:00 6 Yühsien Unknowns 5 Dongfu Xiang Points TV
04/13/2021 06:00:00 4 Dongfu Xiang Points 8 SHENYANG CITY
04/17/2021 06:00:00 3 合川梦剧场 5 Dongfu Xiang Points
04/20/2021 06:00:00 1 Yingantun Knights 5 Dongfu Xiang Points
04/24/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 8 Shacun Empire
04/27/2021 06:00:00 7 FG&S 5 Dongfu Xiang Points
05/01/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 7 SLDJR
05/04/2021 06:00:00 2 MolikaThanks 5 Dongfu Xiang Points
05/08/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 3 宛若游龍
05/12/2021 06:00:00 Big 8 Great 8
05/15/2021 06:00:00 4 Tsangchienchen Magicians 5 Dongfu Xiang Points
05/18/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 5 Linkaochen Fields TV
05/22/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 3 Shangchuang Skeptics
05/25/2021 06:00:00 2 ucdcs 5 Dongfu Xiang Points
05/29/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 6 Niweizi Operation
06/01/2021 06:00:00 1 德克KING 5 Dongfu Xiang Points
06/05/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 7 Yühsien Unknowns TV
06/08/2021 06:00:00 8 SHENYANG CITY 5 Dongfu Xiang Points
06/12/2021 06:00:00 5 Dongfu Xiang Points 4 合川梦剧场
C: Cup TV: Televised
Advertisement