Draft summary for league II.3 in season 48
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Samurgashev, Denis The Perfect Storm 1 1
Sukhlov, Daniil Serg-Team 2 1
Tarabarov, Pavel Troyans 3 1
Klyuev, Miron My Spurs 4 1
Kolosov, Mikhail BC Red Black Trains 5 1
Skopinov, Yuly magic style 6 2
Malovskiy, Ivan Flying penguins 7 2
Khutorov, Petr Kashaps 8 2
Mokshin, Yan Bad Dreams 9 1
Korzun, Natan Moscow Blades 10 1
Shilko, Rudolf Sons of Jesus 11 3
Kubarev, Ariy Cubas Bubas 12 1
Mishura, Mikhail BC Nizhny Novgorod 13 1
Masliy, Artem 13-10-3-31-1 14 1
Evtikhiev, Alexander Zelbasket 15 1
Grom, Gennady Adamant Spurs 16 2
Draft Round 2
Ladilov, Sergey The Perfect Storm 17 2
Alesin, Arkady Serg-Team 18 4
Zheltukhin, Matvey Troyans 19 2
Abzalov, Sergey My Spurs 20 2
Korin, Nikolay BC Red Black Trains 21 2
Afonin, Viktor magic style 22 5
Karpov, Yury Flying penguins 23 3
Balduev, Vasily Kashaps 24 5
Kutikov, Denis Bad Dreams 25 2
Korchagin, Spiridon Moscow Blades 26 5
Kedrin, Oleg Sons of Jesus 27 6
Pasyukov, Arkady Cubas Bubas 28 4
Mayskiy, Rodion BC Nizhny Novgorod 29 2
Malyushkin, Valentin 13-10-3-31-1 30 3
Gvozd, Andrey Zelbasket 31 2
Krakovskiy, Viktor Adamant Spurs 32 5
Draft Round 3
Shmelev, Rustam The Perfect Storm 33 7
Khalatov, Veniamin Serg-Team 34 5
Kulagin, Gennady Troyans 35 7
Mstislavskiy, Oleg My Spurs 36 5
Ruzhenkov, Yury BC Red Black Trains 37 8
Lemanov, Alexey magic style 38 7
Sadykov, Yaroslav Flying penguins 39 12
Samsonov, Yury Kashaps 40 6
Lips, Jürgen Bad Dreams 41 4
Dudukalov, Akim Moscow Blades 42 17
Lebedev, Illarion Sons of Jesus 43 19
Danilevskiy, Viktor Cubas Bubas 44 6
Rakshin, Sergey BC Nizhny Novgorod 45 6
Sirmbardis, Atis 13-10-3-31-1 46 16
Kovtunov, Mikhail Zelbasket 47 21
Chunikhin, German Adamant Spurs 48 44
Advertisement