Team Competition Totals
League Totals

Wins: 651
Losses: 319
Ratio: 67.11%

Playoff Totals

Wins: 55
Losses: 40
Ratio: 57.89%

Team ScheduleNational Tournament Totals

Wins: 279
Losses: 37
Ratio: 88.29%

Tournament


Team Totals


Wins


1354

Losses


582

Ratio


69.94%
Private League Totals

Wins: 291
Losses: 147
Ratio: 66.44%

Private League Playoffs

Wins: 21
Losses: 16
Ratio: 56.76%

Private LeaguesBuzzerBeater's Best Totals

Wins: 57
Losses: 23
Ratio: 71.25%

BuzzerBeater's Best
Most Career Points
Most Career Rebounds
Player Team Rebounds
Tae-Hyun Min Atsalakotoi B.C. 2903
Odín Barrena --- 2721
Ryan Escario --- 2554
Marios Tzalakostas --- 2494
Panagos Kavoukis --- 2177
Stefan Škuletić --- 2072
Dimosthenis Dallas --- 1911
Kostas Kosmas --- 1842
Yiorgos Kostakis --- 1615
Samuele Mandreoli --- 1583
 
 
Tae-Hyun Min
2903 Rebounds
Most Career Assists
Team History
In season 46, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas II.1
In season 46, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 45, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas II.1
In season 45, Atsalakotoi B.C. were one of the final 256 teams in the Kipello Hellas
In season 44, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas II.1
In season 44, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 43, Atsalakotoi B.C. won the relegation series to stay in league Hellas II.1
In season 43, Atsalakotoi B.C. were one of the final 1024 teams in the Kipello Hellas
In season 42, Atsalakotoi B.C. lost the relegation series and were relegated from league Hellas A1
In season 42, Atsalakotoi B.C. were one of the final 1024 teams in the Kipello Hellas
In season 41, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 41, Atsalakotoi B.C. were one of the final 256 teams in the Kipello Hellas
In season 40, Atsalakotoi B.C. won the relegation series to stay in league Hellas A1
In season 40, Atsalakotoi B.C. were one of the final 32 teams in the Kipello Hellas
In season 39, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 39, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 38, Atsalakotoi B.C. were one of the final 32 teams in the B3
In season 38, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 38, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the Kipello Hellas
In season 37, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 37, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 36, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 36, Atsalakotoi B.C. were one of the final 1024 teams in the Kipello Hellas
In season 35, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 35, Atsalakotoi B.C. reached the semifinals of the Kipello Hellas
In season 34, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 34, Atsalakotoi B.C. reached the finals of the Kipello Hellas
In season 33, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 33, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 32, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the B3
In season 32, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 32, Atsalakotoi B.C. reached the quarterfinals of the Kipello Hellas
In season 31, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 31, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 30, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 30, Atsalakotoi B.C. reached the finals of the Kipello Hellas
In season 29, Atsalakotoi B.C. played in the group stage of B3 with 5 wins.
In season 29, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas A1
In season 29, Atsalakotoi B.C. were one of the final 64 teams in the Kipello Hellas
In season 28, Atsalakotoi B.C. were one of the final 32 teams in the B3
In season 28, Atsalakotoi B.C. won the relegation series to stay in league Hellas A1
In season 28, Atsalakotoi B.C. were one of the final 512 teams in the Kipello Hellas
In season 27, Atsalakotoi B.C. played in the group stage of B3 with 3 wins.
In season 27, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas A1
In season 27, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 26, Atsalakotoi B.C. played in the group stage of B3 with 5 wins.
In season 26, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas A1
In season 26, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the Kipello Hellas
In season 25, Atsalakotoi B.C. reached the quarterfinals of the B3
In season 25, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas A1
In season 25, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 24, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the B3
In season 24, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas A1
In season 24, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 23, Atsalakotoi B.C. played in the group stage of B3 with 5 wins.
In season 23, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas A1
In season 23, Atsalakotoi B.C. won the Kipello Hellas
In season 22, Atsalakotoi B.C. played in the group stage of B3 with 2 wins.
In season 22, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas A1
In season 22, Atsalakotoi B.C. reached the semifinals of the Kipello Hellas
In season 21, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas A1
In season 21, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the Kipello Hellas
In season 20, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas A1
In season 20, Atsalakotoi B.C. were one of the final 2048 teams in the Kipello Hellas
In season 19, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 19, Atsalakotoi B.C. were one of the final 1024 teams in the Kipello Hellas
In season 18, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 18, Atsalakotoi B.C. were one of the final 512 teams in the Kipello Hellas
In season 17, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 17, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 16, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 16, Atsalakotoi B.C. were one of the final 32 teams in the Kipello Hellas
In season 15, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 15, Atsalakotoi B.C. reached the quarterfinals of the Kipello Hellas
In season 14, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 14, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 13, Atsalakotoi B.C. made the playoffs in league Hellas A1
In season 13, Atsalakotoi B.C. were one of the final 512 teams in the Kipello Hellas
In season 12, Atsalakotoi B.C. finished 5th in league Hellas A1
In season 12, Atsalakotoi B.C. were one of the final 256 teams in the Kipello Hellas
In season 11, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas A1
In season 11, Atsalakotoi B.C. were one of the final 512 teams in the Kipello Hellas
In season 10, Atsalakotoi B.C. finished 5th in league Hellas A1
In season 10, Atsalakotoi B.C. were one of the final 32 teams in the Kipello Hellas
In season 9, Atsalakotoi B.C. won the relegation series to stay in league Hellas A1
In season 9, Atsalakotoi B.C. were one of the final 512 teams in the Kipello Hellas
In season 8, Atsalakotoi B.C. finished 5th in league Hellas A1
In season 8, Atsalakotoi B.C. reached the quarterfinals of the Kipello Hellas
In season 7, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas II.4
In season 7, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the Kipello Hellas
In season 6, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas II.4
In season 6, Atsalakotoi B.C. were one of the final 16 teams in the Kipello Hellas
In season 5, Atsalakotoi B.C. made the semifinals of the playoffs in league Hellas II.4
In season 5, Atsalakotoi B.C. were one of the final 128 teams in the Kipello Hellas
In season 4, Atsalakotoi B.C. made the finals of the playoffs in league Hellas II.4
In season 4, Atsalakotoi B.C. were one of the final 1024 teams in the Kipello Hellas
In season 3, Atsalakotoi B.C. were crowned champions of league Hellas III.8
In season 2, Atsalakotoi B.C. were relegated from league Hellas III.8
In season 2, Mastorochoria Style were one of the final 256 teams in the Kipello Hellas
In season 1, Mastorochoria Style won the relegation series to stay in league Hellas III.8
In season 1, Mastorochoria Style were one of the final 256 teams in the Kipello Hellas
Advertisement