Arena
share
Bleachers : 4500 (Current Price: $10) (Price as of 05/02/2015: $10)
Lower Tier : 450 (Current Price: $35) (Price as of 05/02/2015: $35)
Courtside Seats : 50 (Current Price: $100) (Price as of 05/02/2015: $100)
Luxury Boxes : 0 (Current Price: $800) (Price as of 05/02/2015: $800)
Total Capacity : 5000
Attendance History

DateOpponentBleachersLower TierCourtside SeatsLuxury BoxesTotal AttendanceGame Type
03/31/2015 Tai Wo Equator 45004505005000
03/24/2015 Sheung Chung Mei Wonder 45004505005000
03/17/2015 Chan ji Hustlers 45004505005000
03/07/2015 Ham Hang Mei Red Flash 45004505005000
02/28/2015 Fung Kong Tsuen Nails 45004505005000
02/21/2015 Nam Chung Lei Uk Scotch 45004505005000
02/14/2015 Han Hui Grave 45004505005000
02/07/2015 Sheung Lau Wan Dream Team 45004505005000
02/05/2015 SSDomin 45004505005000 Cup
01/31/2015 Cheung Uk County 45004505005000

Endorsement
Advertisement