Draft summary for league IV.46 in season 10
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Wennan, Xiao 不死鸟 1 1
Junxing, Guo 郁闷到底 2 1
Hankun, Zhong The soul of opponents 3 1
Shunhong, Jia 刺客163 4 1
Kaiqing, Fan 去死去死团 5 1
Zebiao, Qian BlackSHeeep 6 2
Shuokun, Wan Night star 7 1
Fujia, Huo 依旧嚣张 8 1
Chunzong, Lang -=Storm=- 9 1
Hanting, Xiao 风速 10 1
Dingping, He 绵阳涪江 11 1
Yongxiang, Li !!!DUKE!!! 12 1
Rongjing, Zhao *Los Angeles Lakers* 13 1
Hengjie, Ding ChinaActuary 14 1
Fuchao, Su JD-CHINA 15 2
Ruiyou, Xu 活力联队 16 3
Draft Round 2
Jianren, Ma 不死鸟 17 2
Hongying, Cai 郁闷到底 18 5
Quanyi, Zhang The soul of opponents 19 2
Zuguang, Lin 刺客163 20 2
Wenxiong, Lan 去死去死团 21 2
Lixian, Cheng BlackSHeeep 22 5
Mingyi, Su Night star 23 7
Ruoqing, Ding 依旧嚣张 24 2
Chenggui, Deng -=Storm=- 25 2
Xiangyi, He 风速 26 5
Nguyên, Anh 绵阳涪江 27 3
Dingjiang, Chen !!!DUKE!!! 28 15
Wenqi, Ding *Los Angeles Lakers* 29 12
Yurong, Jian ChinaActuary 30 15
Wenwei, Zhang JD-CHINA 31 8
Minguang, Duan 活力联队 32 5
Draft Round 3
Ruoliang, Yao 不死鸟 33 5
Pingxing, Miao 郁闷到底 34 7
Rongfan, Pei The soul of opponents 35 4
Chengfa, Fang 刺客163 36 3
Yuanxin, Dong 去死去死团 37 9
Chumin, Xie BlackSHeeep 38 6
Yundi, Ling Night star 39 9
Chuanjiang, Guo 依旧嚣张 40 3
Changjun, Jin -=Storm=- 41 4
Youjing, Jia 风速 42 17
Hangwei, Lin 绵阳涪江 43 7
Congguo, Tian !!!DUKE!!! 44 22
Xiangguo, Tan *Los Angeles Lakers* 45 19
Youyuan, Zeng ChinaActuary 46 30
Hengxiang, Hou JD-CHINA 47 45
Jinggui, Nai 活力联队 48 20
Advertisement