Draft summary for league IV.25 in season 47
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Youwen, Xiang Pirateshadow 1 1
Chaoyu, Dou Fiter 2 1
Qunguang, Gu Sky Shadow 3 1
Lixing, Ma ‰‰‰‰‰‰ 4 1
Bangrong, Mu 淡定的世界丶 5 1
Chukai, Xu Shengchinpao Stompers 6 1
Zunhui, Fei 李伯勇闯队 7 1
Quanze, Qiao 济南把子肉 8 2
Yupeng, Fang 随风 9 1
Xinglun, Mou SmallStrong 10 1
Hanfu, Xiao 山西汾酒男篮 11 1
Xinlei, Lv Chacuo Whirlwind 12 1
Jingzhong, Tang 13 1
Bingyun, Chen 萧丶Only 14 1
Huiguang, Zheng DasAudi 15 1
Xiantai, Ye sprataY 16 1
Draft Round 2
Renyuan, Peng Pirateshadow 17 2
Renying, Wu Fiter 18 3
Wu Fu, Yap Sky Shadow 19 2
Pingxing, Ye ‰‰‰‰‰‰ 20 2
Pingzhong, Dian 淡定的世界丶 21 3
Yuping, Zeng Shengchinpao Stompers 22 2
Guoli, Xiang 李伯勇闯队 23 2
Jiaming, Tan 济南把子肉 24 3
Kaiqiang, Luo 随风 25 3
Chunyuan, Fang SmallStrong 26 7
Feixiang, Xu 山西汾酒男篮 27 3
Cunxiong, Sima Chacuo Whirlwind 28 4
Size, Lin 29 2
Kunyi, Rong 萧丶Only 30 3
Xiuyu, Ming DasAudi 31 3
Ermin, Ke sprataY 32 4
Draft Round 3
Pinglin, Lin Pirateshadow 33 4
Yuanzhi, Gongsun Fiter 34 11
Xuancheng, Bi Sky Shadow 35 3
Yuxian, Jian ‰‰‰‰‰‰ 36 4
Dinggui, Zhong 淡定的世界丶 37 15
Daode, Sun Shengchinpao Stompers 38 7
Bailin, Lin 李伯勇闯队 39 12
Congwei, Wang 济南把子肉 40 4
Xiuan, Zhou 随风 41 19
Dongzheng, Tan SmallStrong 42 10
Hà, Giang 山西汾酒男篮 43 4
Chengguo, Guan Chacuo Whirlwind 44 5
Shuoqing, Ding 45 21
Phan, Van 萧丶Only 46 13
Yanxiong, You DasAudi 47 34
Guiqiang, Cao sprataY 48 31
Advertisement