Draft summary for league IV.1 in season 21
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Haibo, Peng 重庆西莱哥 1 1
Fanggui, Lei Barcelona of China 2 1
Aoming, Che 首席球队 3 1
Kwei Tze, Kwok 逍遙遊 4 1
Ercai, Lu qiuqiuqiu 5 1
Xingyao, Song 皇家马德里 6 1
Xiangbo, Zhao 繁华沧桑 7 1
Kong, Dongfang Powertrain 8 1
Zilun, Cong regal君威 9 1
Rubang, Zhuang 皇朝富豪 10 1
Minyao, Sun 锋之刃 11 1
Wenshan, Lu PUTIANteam 12 2
Shuangde, Lu 北京胡同联队 13 1
Xingfa, Peng 伊悦爱之火 14 2
Rongcheng, Huo 华尔街白领 15 2
Liguang, Mai balckgolden 16 1
Draft Round 2
Sixiong, Huang 重庆西莱哥 17 4
Pingying, Tan Barcelona of China 18 5
Kangfu, Ban 首席球队 19 2
Kuannan, Li 逍遙遊 20 2
Hanxiang, Hua qiuqiuqiu 21 3
Fuyi, Peng 皇家马德里 22 4
Congyou, Wang 繁华沧桑 23 5
Fulun, Xie Powertrain 24 2
Jialian, Zhang regal君威 25 4
Hanyun, Luo 皇朝富豪 26 3
Huaiguo, Luo 锋之刃 27 7
Dabin, Chen PUTIANteam 28 5
Rongqing, Lu 北京胡同联队 29 2
Xingjun, Li 伊悦爱之火 30 4
Zuze, Cong 华尔街白领 31 5
Haowen, Hong balckgolden 32 6
Draft Round 3
Tingbin, Luo 重庆西莱哥 33 10
Luan, Lin Barcelona of China 34 8
Hengdi, Tan 首席球队 35 3
Cunde, Huang 逍遙遊 36 5
Enhao, Feng qiuqiuqiu 37 8
Cunda, Fang 皇家马德里 38 6
Hengmin, Nie 繁华沧桑 39 8
Diming, Chen Powertrain 40 8
Qingbang, Ou regal君威 41 7
Aoming, Zhuo 皇朝富豪 42 8
Chongjiang, Duan 锋之刃 43 9
Guangxing, Mu PUTIANteam 44 19
Guoshan, Xiao 北京胡同联队 45 11
Weide, Rong 伊悦爱之火 46 12
Haohong, Luo 华尔街白领 47 37
Yancai, Murong balckgolden 48 39
Advertisement