Draft summary for league II.4 in season 28
NAME TEAM PICK PREFERENCE
Draft Round 1
Avakumov, Ruslan DELTA Saratov 1 1
Fishkov, Rodion E-Tech 2 1
Yanbulatov, Yaroslav MIELNIK 3 1
Zagidullin, Oleg Mitino Grasshoppers 4 1
Ludinov, Fedor Orlando Panters 5 1
Glushkov, Arkady Gordon College 6 2
Byshovets, Maxim Zelbasket 7 2
Kolesov, Bogdan Lame Horce 8 1
Gonta, Kyrylo Battle Toads 9 1
Deshin, Nikolay Di&An team 10 1
Tishkov, Mark Odin.Turtles 11 1
Shabanov, Rustam Jolly Elephants 12 3
Pakhalov, Ryurik Lions "Seymchan" 13 2
Nikulshin, Valentin BC Red Black Trains 14 2
Alekseev, Lazar Elk Island 15 2
Perelman, Fedor New Moscow Brainstormers 16 2
Draft Round 2
Karnaushenko, Vitaly DELTA Saratov 17 2
Syroegin, Vasily E-Tech 18 4
Borodaenko, Nikolay MIELNIK 19 3
Kodintsev, Vyacheslav Mitino Grasshoppers 20 5
Korzakov, Fedor Orlando Panters 21 6
Alyaev, Maxim Gordon College 22 4
Markin, Andrey Zelbasket 23 4
Belyanchikov, Yaroslav Lame Horce 24 2
Petrov, Valery Battle Toads 25 2
Cherkasov, Anatoly Di&An team 26 3
Titskiy, Valery Odin.Turtles 27 2
Statsevich, Lavrentiy Jolly Elephants 28 6
Andrienko, Emil Lions "Seymchan" 29 3
Rupasov, Grigory BC Red Black Trains 30 5
Bystrikov, Alexander Elk Island 31 6
Yudintsev, Alexander New Moscow Brainstormers 32 10
Draft Round 3
Filonenko, Naum DELTA Saratov 33 5
Esipov, Rafail E-Tech 34 7
Demyanchenko, Lev MIELNIK 35 4
Varvanin, Leonid Mitino Grasshoppers 36 10
Bordunov, Vsevolod Orlando Panters 37 8
Stepin, Vyacheslav Gordon College 38 15
Afinogenov, Vladimir Zelbasket 39 18
Khudyakov, Kirill Lame Horce 40 10
Shmarev, Roman Battle Toads 41 7
Bezpechniy, Petro Di&An team 42 25
Alekseev, Vladimir Odin.Turtles 43 19
Goldman, Pankrat Jolly Elephants 44 19
Chmykh, Grigory Lions "Seymchan" 45 22
Ortyakov, Igor BC Red Black Trains 46 35
Voevodin, Dmitry Elk Island 47 29
Koltakov, Pavel New Moscow Brainstormers 48 33
Advertisement